vzw Groep Ubuntu

Groep Ubuntu inspireert en ondersteunt mensen en hun omgeving in het vinden van een eigen gewaardeerde plek in de samenleving.

Als netwerk van sociale ondernemingen willen we alle aanwezige talenten en krachten inzetten, ontwikkelen en delen zodat elke burger met een ondersteuningsvraag in zijn buurt een kwaliteitsvolle dienstverlening krijgt en een eigen rol van betekenis vindt.

Groep Ubuntu deelt de overtuiging dat een mens zijn identiteit ontwikkelt in verbondenheid met anderen.

vzw Groep Ubuntu