Kwaito ijvert voor een transitie naar een ander zorgsysteem en een nieuwe taal. Waar dialoog centraal staat en elkeen in relatie tot anderen en de planeet betekenisvol is. Waar mensen met een verhoogde kwetsbaarheid ook deelnemen én bijdragen aan de lokale gemeenschap. Door kennisdeling, beleidsbeïnvloeding, en verbindend ondernemerschap gaat Kwaito voor innovatieve, inclusieve en duurzame businessmodellen op vlak van wonen, werken en vrije tijd.