'Omdat taal belangrijk is!'

De invoering van PVF heeft de ondernemingszin van Kwaito zeker nog aangewakkerd. Maar PFV moet een middel zijn voor kwaliteitsvol leven en geen doel op zich.

De invoering van PVF heeft de ondernemingszin van Kwaito zeker nog aangewakkerd. Maar PFV moet een middel zijn voor kwaliteitsvol leven en geen doel op zich. In die optiek spreekt Kwaito eerder over behoeftegerichte zorg dan over vraaggestuurde zorg. En naast het zeer sterke eigenregie denken dat vanuit PVF gepromoot wordt, hanteert Kwaito eerder begrippen als interafhankelijkheid, wederkerigheid, dialoog, gedeelde verantwoordelijkheid, co-creatie én solidariteit.
'Omdat taal belangrijk is, dus!'


(Op de foto: Patrick Deferme (De Lovie vzw))