Bedankingsvideo De Lovie

Video #samensterk

De Lovie heeft een mooie video gemaakt om alle medewerkers te bedanken voor de buitengewone inzet, zeker nu het applaus stilletjes wegebt.

Samen sterk. Mede door jou!Bekijk de video ook hier