De investeringen zelf ophoesten, dat is wrang

Mario Vanhaeren, directeur van vzw Oostrem, aan het woord in De Standaard.

'De investeringen zelf ophoesten, dat is wrang'

Van redactrice Veerle Beel. Lees hier het integrale artikel:

Volgens de zorgsector investeert de Vlaamse regering onvoldoende, terwijl ze tegelijk besparingen oplegt. 'Velen zullen in de kou blijven staan.'


BRUSSEL – Er wachten Wouter Beke (CD&V) als Vlaams minister van Welzijn barre tijden. De wachtlijsten in de zorg voor personen met een handicap, die tot veel protest hebben geleid in de vorige legislatuur, zullen niet verdwijnen. Er was beloofd om die op zijn minst terug te dringen, maar van die vage belofte blijft niet veel over, nu de regering haar begrotingscijfers heeft voorgesteld. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap rekende voor dat er 1,6 miljard nodig is om de wachtlijsten weg te werken.

Met 650 miljoen kunnen de meeste noden gelenigd worden. Voor de hoogdringendste noden is minstens 200 miljoen euro nodig. De Vlaamse regering plant een bijkomende investering van slechts 270 miljoen tegen 2024. 'De kloof tussen de reële nood en wat de regering ter beschikking stelt, is erg confronterend', zegt Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond. 'Er wachten nu al 15.000 mensen op een persoonsgebonden budget. Velen zullen in de kou blijven staan.'

Uit de cijfers blijkt ook dat de sector 43,6 miljoen euro moet besparen, waarvan 41,6 miljoen in de voorzieningen. Boven op de persoonsgebonden budgetten van hun cliënten krijgen zij nu telkens 21 procent extra aan budget voor 'organisatiegebonden kosten'. Daar gaat 5 procent vanaf. 'Een daling met een kwart is veel', zegt Delaruelle. 'Dat zijn geen overheadkosten. De helft van die kosten moet wettelijk besteed worden aan personeel. Een dergelijke besparing zal dus impact hebben op de kwaliteit van de zorg.'

Mario Vanhaeren, directeur van Oostrem, een voorziening voor mensen met een zware zorgbehoefte, zegt dat hij binnenshuis al praat over een vermindering van personeel. 'Wat de overheid met de ene hand uitdeelt, voor het uitbreidingsbeleid, moet de sector deels zelf ophoesten', zegt hij. 'Dat is wrang.'

Duolegaat afgeschaft

Dat de regering ook het duolegaat afschaft, valt Vanhaeren in deze context extra zwaar. 'Zulke legaten en andere privégiften zijn nog de enige manier om nieuwe initiatieven te nemen. Een aangepaste bus kopen, een nieuw dagcentrum openen: wij moeten dat allemaal met eigen middelen doen. Ik vrees dat de besparingen er ook toe zullen leiden dat ons aanbod zal verschralen. Terwijl het net de bedoeling van de persoonsgebonden budgetten was om in te spelen op individuele wensen.'

In andere welzijnssectoren lijkt het niet beter. Voor jeugdhulp maakt de regering bijkomend 60 miljoen euro vrij, terwijl de administratie had berekend dat er 300 miljoen nodig was. Delaruelle: 'Wij waren enthousiast over de ambitie om jongeren op te vangen in kleinere groepen, de capaciteit uit te breiden, te experimenteren met nieuwe werkvormen. Met dit budget kunnen ze dat niet realiseren.

'Ook bijkomende investeringen in de kinderopvang - 58 miljoen euro - blijven beperkt en er wordt bespaard in de gezinszorg: tot 55 miljoen euro, wat haaks staat op de toenemende vergrijzing, en de trend om patiënten en pas bevallen moeders sneller uit het ziekenhuis te ontslaan.


Veerle Beel

Copyright © 2019 Mediahuis. Alle rechten voorbehouden