Er is een probleem

Er is een probleem met wachtlijsten in de zorgsector. Dat is duidelijk. Al langer dan vandaag. Al langer dan gisteren.

Met Oranje proberen we steeds op onze eigen manier een oplossing te bieden voor dit probleem. Ondernemerschap zit al bijna zestig jaar lang gebeiteld in het DNA van Oranje vzw. En daar maken we nog steeds werk van. Vandaag. En ook morgen.

We zetten ons in om op de beste én meest menselijke manier mogelijk een antwoord te bieden aan de problemen die zich stellen.

We gaan telkens creatief aan de slag met bestaande budgetten en zoeken steeds weer naar nieuwe vormen van dienstverlening om meer mensen te ondersteunen. We zetten in op vrijwilligerswerk, gaan aan de slag in én met de buurt en werken samen binnen de zorgsector maar ook (ver) daarbuiten.

Denken we maar aan samenwerkingsinitiatieven als Kwaito en Toontjeshuis.

Want: onbeperkt samenleven, daar gaan we voor.

Maar daarmee alleen komen we er niet. Helaas.
Want we zijn ervan overtuigd dat dit probleem met de wachtlijsten niet kan opgelost worden in het huidige systeem.

Er is nood aan meer budget, absoluut. Maar daarnaast is er ook een nijpend tekort aan beweegruimte om tot oplossingen te komen.
We missen mogelijkheid tot onderzoek, experiment en (financiële) daadkracht om op zoek te gaan naar nieuwe dienstverleningsvormen. Een verantwoordelijkheid en signaal van
vertrouwen dat enkel de overheid ons kan verlenen.

Oranje steekt de hand uit.

Wij vragen u, Minister Wouter Beke, voorzie een kader waarin we samen aan de slag kunnen om het probleem met de wachtlijsten in de zorgsector structureel aan te pakken.
Budgettaire tegemoetkomingen zijn daarbij één ding, de open blik om het probleem ten gronde aan te pakken is een ander. We zijn ervan overtuigd dat het een niet zonder het ander kan.
Gesterkt door de creatieve denkprocessen die circuleren in de zorgsector zijn we ervan overtuigd dat we met Oranje kunnen bijdragen tot een structurele oplossing.
Onze deur staat open.

#samenverder
#OnsOranje