KBS selecteert Kwaito voor aanmaak draaiboek pandemie

Iedereen gelijk aan de start - ook co-housingprojecten.

Kwaito helpt co-housingprojecten om de een volgende pandemie daadkrachtig aan te pakken. De aanmaak van een allesomvattend draaiboek daartoe wordt gesteund door de Koning Boudewijn Stichting.

Tijdens de piekmaanden van de corona-crisis kon Kwaito als deelplatform snel veel kennis en ervaring delen onder haar leden. Deze schat aan informatie bundelt Kwaito nu in een allesomvattend draaiboek (van management, over opleiding personeel, tot communicatie naar doelgroep en netwerk) voor de opmaak en toepassing van een pandemieplan voor residentiële organisaties die opereren in een context van co-housing - niet medische setting. Het project wil over doelgroepen en sectoren heen deze vertaalslag realiseren zodat welzijn voor personeel en bewoners primeert binnen een veilige context voor de gezondheid.

Fonds voor Solidaire Zorg

De Koning Boudewijnstichting (KBS) richtte het Fonds voor Solidaire Zorg eind maart 2020 op, in het kader van de strijd tegen het coronavirus en de daardoor veroorzaakte ziekte COVID-19. De algemene doelstelling van het Fonds is hulp te bieden aan residentiële zorginstellingen om o.m. de continuïteit van de zorg en de levenskwaliteit te waarborgen.

Preventie en controle van infecties
Het gebrek aan kennis over de preventie en controle van infecties speelde veel residentiële zorginstellingen parten in de crisis, en leidde tot veel onzekerheid, frustraties en schuldgevoel bij medewerkers die aanvoelden dat ze niet altijd op de veiligste manier konden handelen. Deze tweede oproep van het Fonds richtte zich op ervaren organisaties en ziekenhuizen die andere residentiële instellingen - voor ouderen, mensen met een beperking of psychische problemen, of kwetsbare kinderen en jongeren – bijstaan met kennis en expertise.

Kwaito geselecteerd
Er zijn 21 projecten geselecteerd, waarvan 16 Nederlandstalige. Veel projecten buigen zich over het structureren van de samenwerking van ziekenhuizen en andere zorginstellingen om te helpen bij het implementeren van maatregelen. "Een opvallend project is dat van Kwaito uit Niel om een draaiboek te maken voor woongelegenheden waar mensen in kleine groepjes in een huiselijke sfeer (begeleid) wonen: hoe moeten zij veiligheidsmaatregelen toepassen?"

Meer info