Kwaito ondertekent gezamenlijke boodschap over inclusieve arbeidsmarkt in Europa

Elke Burger heeft immers recht op fatsoenlijk werk.

Kwaito ijvert in Vlaanderen al langer voor recht op werk voor iedereen (zie ook Werkburo). Met de ondertekening van deze boodschap verleggen we onze ambities naar Europa en roepen we de EU mee op om ervoor te zorgen dat elke Europese burger recht heeft op fatsoenlijk werk in een open en inclusieve arbeidsmarkt. Meer specifiek vragen we om actie te ondernemen voor tewerkstelling van personen met ondersteuningsbehoeften, zoals personen met een beperking, die nog steeds enorm ondervertegenwoordigd zijn in het personeelsbestand.  

De aanbevelingen aan de EU-beleidsmakers die in de gezamenlijke verklaring worden genoemd, omvatten de volgende maatregelen:

  • Stimuleer innovatie bij het opbouwen van een inclusieve arbeidsmarkt
  • Het genereren van kansen voor mensen met meer ondersteuningsbehoeften op de reguliere arbeidsmarkt stimuleren
  • Werkgevers ondersteunen, en met name kleine en middelgrote werkgevers, om de coproductie van beleid aan te moedigen op basis van de actieve betrokkenheid van personen met ondersteuningsbehoeften
  • Stimuleer de groei van kennis, onderzoek en gegevens, allemaal gericht op het vergroten van de werkgelegenheid
  • Samenwerken met de lidstaten om de herstructurering van sociale beschermingsstelsels te stimuleren om alle werknemers echt te beschermen en nieuwe kansen te creĆ«ren
  • De totstandbrenging ondersteunen van een faciliterend ecosysteem voor ondersteunende diensten met duurzame financiering, stabiele wettelijke kaders en structurele betrokkenheid van alle belanghebbenden op zowel EU- als nationaal niveau.


Meer info: http://euse.org/index.php/joint-message-on-inclusive-labourmarket-in-europe