Open opleidingsaanbod

via parner EPO2

De partners van Kwaito hebben doorheen de jaren heel wat expertise opgebouwd op verschillende domeinen van ondersteuning. De uitwisseling van kennis en best practices en de overdracht hiervan via opleiding, behoren tot de kerntaken van de samenwerking binnen Kwaito.

Via EPO2, de opleidingspartner van Kwaito, zullen een aantal opleidingen ook aangeboden worden aan een ruimer professioneel publiek. Dit open aanbod wordt een integraal onderdeel van de dienstverlening die de sociale onderneming Kwaito zal ontwikkelen. Via de website en nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden.


EPO2 versterkt sociale ondernemingen door middel van training, advies en ondersteuning, dit op nationaal en internationaal vlak. epo2 wil sociale ondernemingen zuurstof geven zodat deze gezond blijven en goed kunnen presteren met het oog op het realiseren van hun opdracht, namelijk het bieden van kwalitatieve ondersteuning aan hun cliënten. Daarbij staan ‘sociaal ondernemerschap’ en ‘vermaatschappelijking van de zorg’ centraal.

vzw EPO2
Blokkestraat 29A
8550 Zwevegem
www.epo2.org