Persvoorstelling Kwaito

Kick-off op dinsdag 12 december 2017

Kwaito werd tijdens de kick-off op dinsdag 12 december aan de pers voorgesteld. Lees hieronder het integrale persbericht:

Sociale ondernemers in Vlaanderen verenigen zich en richten het ondernemersplatform Kwaito op


In een veranderend zorglandschap verenigen een aantal sociale ondernemers binnen de gehandicaptenzorg zich in het Ondernemersplatform KWAITO. Een aantal erkende zorgaanbieders uit Vlaanderen richten samen een coöperatieve vennootschap van sociale ondernemers op die op sociaal verantwoorde wijze wil ondernemen ten gunste van kwetsbare groepen in de samenleving.

Wie zijn we?

Pegode vzw, Obra Baken vzw, Oranje vzw, Hejmen vzw, Oostrem vzw, Vesta vzw, Groep Ubuntu vzw, Den Dries vzw, De Wroeter en Zonnehoeve De Living+ vzw hebben elkaar gevonden binnen dit platform. Hiermee zijn organisaties over gans Vlaanderen vertegenwoordigd. De organisaties zijn erkende zorgaanbieders, voornamelijk actief binnen de gehandicaptenzorg. Het valt niet uit te sluiten dat in de toekomst organisaties uit andere sectoren aansluiten.

Waarvoor staan we?

Kwaito staat voor kwalitatief, innovatief en toekomstgericht ondernemen en wil invulling geven aan waarden zoals solidariteit, inclusie en duurzaamheid. We zien muziek in deze samenwerking, de naam is ontleend aan een Zuid-Afrikaans muziekgenre.

Met Kwaito nemen we duidelijke standpunten in en wensen we hiermee de werkgeverskoepels, de vakorganisaties en het beleid te beïnvloeden. De Persoonsvolgende financiering, arbeidszorg en arbeidsmatige activiteiten, mobiliteit voor doelgroepen, personeelsstatuut,… zijn maar een paar thema’s waar we op inzetten en actief een bijdrage voor zullen leveren.

Sociale ondernemingen zijn ondernemingen die actief, professioneel, innovatief en creatief opereren in een democratische markt. Kwaito staat voor kwaliteitsgarantie in haar sociaal ondernemen en dit op alle niveaus, zowel binnen de organisatie als naar burgers en overheid. Als sociale ondernemers willen we niet enkel beïnvloeden, informeren en kennis delen. We zullen ook gezamenlijk actief zijn in het aanbieden van ondersteuning, mee diensten ontwikkelen en co-creëren door samen te ondernemen.

De uitgangspunten en visie van Kwaito zijn opgenomen in een charter. Contactpersoon voor dit persbericht is Inge Willem van Vesta vzw en is te bereiken via het nummer +32 (0)490 56 67 63, info@kwaito.be of via www.kwaito.be.